Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 27 kwietnia 2022 roku o godz. 17.00 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.


Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie spraw związanych z prowadzoną obecnie kontrolą
4. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli przewidzianej w planie pracy komisji na I półrocze 2022 roku.
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

/-/ Maciej Żukowski