Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2022 r. o godz. 18:00 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zapoznanie się z planem remontu dróg i jego zaopiniowanie.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji Inwestycji, Gospodarki

     Komunalnej  i Finansów

/-/ Grzegorz Matysiak