Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 23 marca 2022 r. o godz. 18:00 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawy mieszkańców-wniosek „ Małej Wspólnoty”.
4. Zapoznanie się ze stopniem realizacji miejskich planów zagospodarowania przestrzennego.
5. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji Inwestycji, Gospodarki
Komunalnej i Finansów
/-/ Grzegorz Matysiak