Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 2 marca 2022 roku o godz. 18.00 posiedzenie odbędzie się Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawy związane z prowadzoną aktualnie kontrolą.
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

/-/ Maciej Żukowski