Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 30 grudnia 2021 roku o godz. 18.00 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.


Porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie spraw związanych z prowadzoną obecnie kontrolą.
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

/-/ Maciej Żukowski