Posiedzenie połączonych Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, oraz Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się dnia 7 grudnia 2021 r. o godz. 18:00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał..
  4. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Brwinów na rok 2022 w zakresie prac obu komisji.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

Przewodnicząca

Komisji Kultury, Oświaty i Sportu

     Rady Miejskiej w Brwinowie

       /-/  Małgorzata Kucharska