Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 30 listopada 2021 roku o godz. 18.00 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.


Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.

  1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie spraw związanych z bieżącą kontrolą.
  3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  4. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

 

/-/ Maciej Żukowski