Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 8 listopada 2021 r. o godz. 17.30 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.


Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Sprawy bieżące
4.Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji
/-/ Zbigniew Kurządkowski