Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 28 października 2021 roku o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie spraw związanych z prowadzoną aktualnie kontrolą.
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

/-/ Maciej Żukowski