Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 21 października 2021 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Spotkanie z przedstawicielami Kół Łowieckich działających na terenie gminy.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa i Środowiska
/-/ Aldona Górniak