Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 20 października 2021 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zapoznanie się z bieżącą sytuacją miejskich planów zagospodarowania przestrzennego.
4. Przedstawienie projektu wniosku Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów do Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brwinowa - obszar 7"
5. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał
6. Sprawy wniesione i wolne wnioski .
7. Zamknięcie posiedzenia


Przewodniczący Komisji Inwestycji, Gospodarki
Komunalnej i Finansów
/-/ Grzegorz Matysiak