Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, odbędzie się dnia 18 października 2021 r. o godz. 18.00 w siedzibie Biblioteki Publicznej im. Wacława Wernera Filia w Otrębusach Otrębusy ul. Wiejska 1

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja na temat funkcjonowania placówki w okresie pandemii oraz zadania na nowy rok budżetowy
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca
Komisji Kultury, Oświaty i Sportu
Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/ Małgorzata Kucharska