Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 29 września 2021 roku o godz. 17.00 posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3. Omówienie spraw związanych z prowadzoną aktualnie kontrolą
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski
5. Zamknięcie posiedzenia komisji

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

/-/ Maciej Żukowski