Posiedzenie Komisji Inwentaryzacji Mienia Komunalnego odbędzie się 30 września 2021 r. o godz. 08.15, w sali konferencyjnej przy ulicy Turystycznej 4, w Brwinowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3..Omówienie i zaopiniowanie projektów sporządzonych spisów oraz kart inwetaryzacyjnych nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji.

  1. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  2. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji

Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego

/ - / Rafał Wysocki