Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 29 września 2021 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Zapoznanie się z realizacją programu usuwania azbestu na terenie Gminy Brwinów w roku 2021.
  4. Analiza realizacji budżetu za I półrocze 2021 roku w zakresie rozwoju terenów wiejskich
    i ochrony środowiska.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa i Środowiska

/-/ Aldona Górniak