Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 28 września 2021 r. o godz. 18.00 w Sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Omówienie realizacji budżetu w I połowie 2021 r. 
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski .
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Inwestycji, Gospodarki    

     Komunalnej  i Finansów

                                                                      /-/ Grzegorz Matysiak