Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się dnia 27 września 2021 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Spotkanie z dyrektorami publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brwinów, informacja na temat bieżącego funkcjonowania placówek i plany edukacyjne na nowy rok szkolny.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodnicząca

Komisji Kultury, Oświaty i Sportu

     Rady Miejskiej w Brwinowie

       /-/  Małgorzata Kucharska