Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 30 sierpnia 2021 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Spotkanie z przedstawicielami kół łowieckich działających na terenie gminy (sytuacja ASF).
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa i Środowiska
/-/ Aldona Górniak