Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 31 sierpnia 2021 roku o godz. 17.00 posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.


Porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3. Powołanie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli przewidzianych w planie pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2021
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski
5. Zamknięcie posiedzenia komisji

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

/-/ Maciej Żukowski