brwinowXXXIX sesja Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2021 roku (czwartek) o godz. 17:00 w Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie.


Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
5. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
5.1. zmiany uchwały Nr XXX.324.2020 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2021-2028 (RM0006.486.2021);
5.2. zmian w uchwale budżetowej Nr XXX.325.2020 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 21 grudnia 2020 r. (RM0006.487.2021);
5.3. uchwalenia Statutu Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie (RM0006.488.2021);
5.4. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2021 roku (RM0006.485.2021);
5.5. zmieniająca uchwałę Nr LVIII.518.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Brwinów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (RM0006.489.2021).
6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
7. Zamknięcie sesji.