Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, odbędzie się dnia 23 sierpnia 2021 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Stan przygotowań szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodnicząca
Komisji Kultury, Oświaty i Sportu
Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/ Małgorzata Kucharska