Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 28 lipca 2021 roku o godz. 18.00 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
    2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
    3. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2021 roku
    4. Sprawy wniesione i wolne wnioski
    5. Zamknięcie posiedzenia komisji

 

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

/-/ Maciej Żukowski