Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 27 lipca 2021 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja na temat realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brwinów.
  4. Przedstawienie informacji o działalności PSZOK’u w Nadarzynie.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa i Środowiska

/-/ Aldona Górniak