XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w zdalnym trybie obradowania, w dniu 29 lipca 2021 roku (czwartek) o godz. 18:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 4. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały Nr XXX.324.2020 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 21 grudnia 2020 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2021-2028 (RM0006.480.2021);
  • zmian w uchwale budżetowej Nr XXX.325.2020 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia
   21 grudnia 2020 r. (RM0006.481.2021);
  • zatwierdzenie przepisów porządkowych wprowadzonych zarządzeniem Burmistrza Gminy Brwinów (RM0006.471.2021);
  • wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Województwa Mazowieckiego działek nr 488/8 oraz nr 477/114 położonych w miejscowości Otrębusy gmina Brwinów (RM0006.472.2021);
  • zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odcinku od Ronda Wacława Kowalskiego do Rynku w Brwinowie od km 10+590 do km 10+800 wraz z murami oporowymi (RM0006.473.2021);
  • udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 720 od skrzyżowania z ul. Piasta w Otrębusach do granicy z gminą Nadarzyn (RM0006.474.2021);
  • upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach Programu Grantowego Fundacji Orlen pn. „Moje miejsce na ziemi” dla zadania pn. „Najpiękniejszy balkon i ogród w gminie Brwinów – wsparcie proekologicznych inicjatyw mieszkańców” (RM0006.475.2021);
  • upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosków o udzielenie dofinansowania w ramach Programu Rządowego Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (RM0006.479.2021);
  • przekazania skargi na czynności administracyjne (RM0006.476.2021);
  • rozpoznania skargi na działania Burmistrza Gminy Brwinów (RM0006.477.2021);
  • przekazania skargi na czynności administracyjne (RM0006.478.2021).
 5. Rozpatrzenie stanowiska w sprawie utworzenia na terenie powiatu pruszkowskiego szpitalnego oddziału ratunkowego (RM0006.482.2021).
 6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie


Sławomir Rakowiecki

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Brwinowie

pdf

RM0006.471.2021

Rozmiar: 104.30 kb
Odsłon : 20
Data dodania: 2021-07-22
pdf

RM0006.472.2021

Rozmiar: 224.38 kb
Odsłon : 19
Data dodania: 2021-07-22
pdf

RM0006.473.2021

Rozmiar: 97.08 kb
Odsłon : 12
Data dodania: 2021-07-22
pdf

RM0006.474.2021

Rozmiar: 91.44 kb
Odsłon : 16
Data dodania: 2021-07-22
pdf

RM0006.475.2021

Rozmiar: 104.38 kb
Odsłon : 16
Data dodania: 2021-07-22
pdf

RM0006.476.2021

Rozmiar: 45.50 kb
Odsłon : 18
Data dodania: 2021-07-22
pdf

RM0006.477.2021

Rozmiar: 80.02 kb
Odsłon : 23
Data dodania: 2021-07-22
pdf

RM0006.478.2021

Rozmiar: 43.95 kb
Odsłon : 28
Data dodania: 2021-07-22
pdf

RM0006.479.2021

Rozmiar: 84.29 kb
Odsłon : 22
Data dodania: 2021-07-22
pdf

RM0006.480.2021 - objaśnienia

Rozmiar: 1.02 mb
Odsłon : 15
Data dodania: 2021-07-22
pdf

RM0006.480.2021 - uzasadnienie

Rozmiar: 263.23 kb
Odsłon : 14
Data dodania: 2021-07-22
pdf

RM0006.480.2021 - zał 1

Rozmiar: 645.84 kb
Odsłon : 13
Data dodania: 2021-07-22
pdf

RM0006.480.2021 - zał 2

Rozmiar: 862.76 kb
Odsłon : 19
Data dodania: 2021-07-22
pdf

RM0006.480.2021

Rozmiar: 212.75 kb
Odsłon : 12
Data dodania: 2021-07-22
pdf

RM0006.481.2021 - uzasadnienie

Rozmiar: 270.51 kb
Odsłon : 28
Data dodania: 2021-07-22
pdf

RM0006.481.2021 - zał

Rozmiar: 1.60 mb
Odsłon : 21
Data dodania: 2021-07-22
pdf

RM0006.481.2021

Rozmiar: 289.20 kb
Odsłon : 35
Data dodania: 2021-07-22
pdf

RM0006.482.2021

Rozmiar: 147.82 kb
Odsłon : 21
Data dodania: 2021-07-22