Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 19 lipca 2021 r. o godz. 17.30 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Sprawy bieżące - rozpatrzenie petycji i skarg.
4.Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia Komisji.    Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji
/-/ Zbigniew Kurządkowski