Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 30 czerwca 2021 roku o godz. 18.00 posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Grodziskiej 12.

Porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3. Omówienie spraw związanych z prowadzonymi obecnie kontrolami
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski
5. Zamknięcie posiedzenia komisji

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

/-/ Maciej Żukowski