Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 15 czerwca 2021 r. o godz. 17:00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Zapoznanie się z bieżącymi działaniami Spółki Wodnej i jej planami na rok 2021.
  4. Zapoznanie się z bieżącą realizacją programu ochrony zwierząt i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy.
  5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa i Środowiska

/-/ Aldona Górniak