Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się dnia 14 czerwca 2021 r. o godz. 18.00 w siedzibie Przedszkola w Otrębusach przy ul. dr. Mariana Piaseckiego 2A.

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
    2. Przedstawienie porządku obrad.
    3. Bieżące funkcjonowanie Przedszkola w Otrębusach
    4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
    5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodnicząca

Komisji Kultury, Oświaty i Sportu

     Rady Miejskiej w Brwinowie

       /-/  Małgorzata Kucharska