Zapraszam na XXXVII sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się 17 czerwca 2021 r. o godz. 1700 w Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie.

Jednocześnie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem COVID-19 informuję, że wszystkie osoby, które zgłoszą się do udziału w debacie na temat raportu o stanie gminy Brwinów proszone są o posiadanie i użycie podczas sesji własnych środków ochrony osobistej (maseczka).

Zainteresowanych obradami zachęcamy do pozostania w domu i śledzenia obrad on-line poprzez stronę bip.brwinow.pl w zakładce „Transmisja z sesji”.

 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Brwinów i głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gminy Brwinów:
  • przedstawienie raportu o stanie gminy;
  • debata nad raportem o stanie gminy;
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Brwinów wotum zaufania (RM0006. 445.2021).
 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brwinów za rok 2020:
  • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o przedłożonych przez Burmistrza Gminy Brwinów sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Brwinów za 2020 rok;
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Brwinów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok;
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Brwinów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Brwinów za rok 2020 (RM0006.446.2021).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów za 2020 r.:
  • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów;
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów;
  • ocena wykonania budżetu;
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Brwinów z wykonania budżetu gminy Brwinów za 2020 rok (RM0006.447.2021).
 8. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
 9. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

 

Sławomir Rakowiecki

XXXVII

pdf

RM0006.445.2021

Rozmiar: 60.37 kb
Odsłon : 25
Data dodania: 2021-06-07
pdf

RM0006.446.2021

Rozmiar: 75.39 kb
Odsłon : 19
Data dodania: 2021-06-07
pdf

RM0006.447.2021

Rozmiar: 71.81 kb
Odsłon : 21
Data dodania: 2021-06-07