Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 26 maja 2021 r. o godz. 17.00 w formie zdalnej.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
  4. Omówienie i zaopiniowanie realizacji budżetu i WPF gminy Brwinów w 2020 r. w zakresie zainteresowania komisji.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Inwestycji, Gospodarki    

     Komunalnej  i Finansów

                                                                      /-/ Grzegorz Matysiak