XXXVI sesja Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w zdalnym trybie obradowania, w dniu 27 maja 2021 roku (czwartek) o godz. 17:00.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 4. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XXX.324.2020 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia
   21 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brwinów na lata 2021-2028 (RM0006.435.2021);
  • w sprawie zmian w uchwale budżetowej Nr XXX.325.2020 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 21 grudnia 2020 r. (RM0006.436.2021);
  • zmieniająca uchwałę nr LXV.566.2018 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych ze zmianą systemu ogrzewania na system ogrzewania ekologicznego"(RM0006.423.2021);
  • zmieniająca uchwałę nr XI.103.2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest"(RM0006.424.2021);
  • w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia cięć pielęgnacyjnych drzew będących pomnikami przyrody (RM0006.425.2021);
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 23 w Brwinowie, gm. Brwinów (RM0006.426.2021);
  • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Brwinów od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonej w miejscowości Parzniew gmina Brwinów (działka nr ew. 90/61) (RM0006.427.2021);
  • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Brwinów od Skarbu Państwa -Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonej w miejscowości Parzniew gmina Brwinów (działka nr ew. 90/58) (RM0006.428.2021);
  • w sprawie wydłużenia terminu rozpoznania skargi (RM0006.429.2021);
  • w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie przez gminę Brwinów prawa pierwokupu, nieruchomości położonej w miejscowości Moszna-Parcela, gm. Brwinów (działka
   nr ew.19/4) (RM0006.430.2021);
  • w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie przez gminę Brwinów prawa pierwokupu, nieruchomości położonej w miejscowości Moszna-Parcela, gm. Brwinów (działka
   nr ew.20/4) (RM0006.431.2021);
  • w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2021-2023 (RM0006.432.2021);
  • w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie za rok 2020 (RM0006.433.2021);
  • w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy Brwinów za rok 2020 (RM0006.434.2021);
  • zmieniająca uchwałę nr XXIII.246.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej w Brwinowie (RM0006.437.2021);
  • zmieniająca Statut gminy Brwinów (RM0006.438.2021).
 1. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 5. Zamknięcie sesji.

 

 

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie


Sławomir Rakowiecki

XXXVI

pdf

RM0006.423.2021

Rozmiar: 147.13 kb
Odsłon : 15
Data dodania: 2021-05-20
pdf

RM0006.426.2021 - Analiza

Rozmiar: 237.46 kb
Odsłon : 14
Data dodania: 2021-05-20
pdf

RM0006.425.2021

Rozmiar: 99.64 kb
Odsłon : 13
Data dodania: 2021-05-20
pdf

RM0006.424.2021

Rozmiar: 114.02 kb
Odsłon : 14
Data dodania: 2021-05-20
pdf

RM0006.426.2021

Rozmiar: 177.97 kb
Odsłon : 13
Data dodania: 2021-05-20
pdf

RM0006.428.2021

Rozmiar: 185.76 kb
Odsłon : 17
Data dodania: 2021-05-20
pdf

RM0006.429.2021

Rozmiar: 46.26 kb
Odsłon : 17
Data dodania: 2021-05-20
pdf

RM0006.427.2021

Rozmiar: 188.76 kb
Odsłon : 19
Data dodania: 2021-05-20
pdf

RM0006.430.2021

Rozmiar: 166.67 kb
Odsłon : 19
Data dodania: 2021-05-20
pdf

RM0006.431.2021

Rozmiar: 168.72 kb
Odsłon : 18
Data dodania: 2021-05-20
pdf

RM0006.432.2021 - zał

Rozmiar: 940.22 kb
Odsłon : 16
Data dodania: 2021-05-20
pdf

RM0006.432.2021

Rozmiar: 61.39 kb
Odsłon : 13
Data dodania: 2021-05-20
pdf

RM0006.433.2021 - zał

Rozmiar: 1.07 mb
Odsłon : 24
Data dodania: 2021-05-20
pdf

RM0006.433.2021

Rozmiar: 77.08 kb
Odsłon : 14
Data dodania: 2021-05-20
pdf

RM0006.434.2021 - zał

Rozmiar: 2.09 mb
Odsłon : 12
Data dodania: 2021-05-20
pdf

RM0006.434.2021

Rozmiar: 70.61 kb
Odsłon : 14
Data dodania: 2021-05-20
pdf

RM0006.435.2021 - objaśnienie

Rozmiar: 805.65 kb
Odsłon : 16
Data dodania: 2021-05-20
pdf

RM0006.435.2021 - zał1

Rozmiar: 653.24 kb
Odsłon : 10
Data dodania: 2021-05-20
pdf

RM0006.435.2021 - zał2

Rozmiar: 774.79 kb
Odsłon : 14
Data dodania: 2021-05-20
pdf

RM0006.435.2021

Rozmiar: 159.18 kb
Odsłon : 12
Data dodania: 2021-05-20
pdf

RM0006.436.2021 - zał1

Rozmiar: 89.11 kb
Odsłon : 16
Data dodania: 2021-05-20
pdf

RM0006.436.2021 - zał2

Rozmiar: 63.81 kb
Odsłon : 17
Data dodania: 2021-05-20
pdf

RM0006.436.2021 - zał3

Rozmiar: 766.35 kb
Odsłon : 15
Data dodania: 2021-05-20
pdf

RM0006.436.2021 - zał4

Rozmiar: 131.16 kb
Odsłon : 16
Data dodania: 2021-05-20
pdf

RM0006.436.2021

Rozmiar: 155.91 kb
Odsłon : 17
Data dodania: 2021-05-20
pdf

RM0006.437.2021

Rozmiar: 66.28 kb
Odsłon : 15
Data dodania: 2021-05-20
pdf

RM0006.438.2021

Rozmiar: 134.34 kb
Odsłon : 17
Data dodania: 2021-05-20