Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 17 maja 2021 r. o godz. 17.30 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 w pokoju nr 5.


1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.Sprawy bieżące - rozpatrzenie petycji w sprawie lokalizacji pasów startowych CPK oraz skargi na czynności administracyjne.

4.Sprawy wniesione i wolne wnioski.

5.Zamknięcie posiedzenia Komisji. 

 

 

   Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji

/-/ Zbigniew Kurządkowski