Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), zwołuję XXXV sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w zdalnym trybie obradowania, w dniu 13 maja 2021 roku (czwartek) o godz. 17:00.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie działań zapewniających ciągłość dostaw wody o odpowiednim ciśnieniu mieszkańcom Owczarni, Tereni i Żółwina.
  4. Stanowisko Burmistrza Podkowy Leśnej w sprawie przesyłu wody z Brwinowa przez sieć wodociągową Podkowy Leśnej do Owczarni i Żółwina oraz informacja w sprawie zamknięcia przez Podkowę Leśną możliwości dostawy wody w okresie od 22 do 30 kwietnia 2021 r.
  5. Dyskusja i pytania radnych do informacji burmistrzów.
  6. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:

      6.1. zmiany uchwały Nr XXX.324.2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie  wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2021-2028;

      6.2. zmian w uchwale budżetowej Nr XXX.325.2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

  1. Zamknięcie sesji.

 

 

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie


Sławomir Rakowiecki

XXXV

pdf

porzadek obrad

Rozmiar: 220.33 kb
Odsłon : 46
Data dodania: 2021-05-10
pdf

RM0006.421.2021 - objaśnienia

Rozmiar: 721.10 kb
Odsłon : 47
Data dodania: 2021-05-10
pdf

RM0006.421.2021 - uzasadnienie

Rozmiar: 124.45 kb
Odsłon : 34
Data dodania: 2021-05-10
pdf

RM0006.421.2021 - zał2

Rozmiar: 719.87 kb
Odsłon : 36
Data dodania: 2021-05-10
pdf

RM0006.421.2021 - zał1

Rozmiar: 646.67 kb
Odsłon : 28
Data dodania: 2021-05-10
pdf

RM0006.421.2021

Rozmiar: 77.90 kb
Odsłon : 31
Data dodania: 2021-05-10
pdf

RM0006.422.2021 - uzasadnienie

Rozmiar: 124.73 kb
Odsłon : 37
Data dodania: 2021-05-10
pdf

RM0006.422.2021 - zał1

Rozmiar: 45.75 kb
Odsłon : 25
Data dodania: 2021-05-10
pdf

RM0006.422.2021 - zał2

Rozmiar: 724.25 kb
Odsłon : 59
Data dodania: 2021-05-10
pdf

RM0006.422.2021

Rozmiar: 78.46 kb
Odsłon : 37
Data dodania: 2021-05-10