Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 29 kwietnia 2021 roku o godz. 18:00 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.


Porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3. Sprawy bieżące
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski
5. Zamknięcie posiedzenia komisji

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

/-/ Maciej Żukowski