Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 20 kwietnia 2021 r. o godz. 17:00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
  3. Omówienie i zaopiniowanie „Programu ochrony środowiska dla gminy Brwinów na lata 2021-2030”.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa i Środowiska

/-/ Aldona Górniak