XXXIV sesja Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, odbędzie się w zdalnym trybie obradowania, w dniu 22 kwietnia 2021 roku (czwartek) o godz. 17:00.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje Burmistrza Gminy Brwinów
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 5. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały Nr XXX.324.2020 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2021-2028 (RM0006.418.2021);
  • zmian w uchwale budżetowej Nr XXX.325.2020 Rady Miejskiej w Brwinowie
   z dnia 21 grudnia 2020 r. (RM0006.419.2021);
  • wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 808 położonej w Otrębusach (RM0006.408.2021);
  • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części niezabudowanej działki gruntu numer ewidencyjny 28/4
   z obrębu 11, położonej w Brwinowie przy ulicy Bratniej 33 (RM0006.409.2021);
  • nadania nazw drogom położonym w mieście Brwinów gmina Brwinów (Kanonierów, Marynarzy, Muszkieterów, Pancerniaków) (RM0006.410.2021);
  • nadania nazwy drodze położonej w mieście Brwinów gmina Brwinów (Michała Kamieńskiego) (RM0006.411.2021);
  • nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Żółwin gmina Brwinów (Rozlewisko) (RM0006.412.2021);
  • nadania nazwy drodze położonej w mieście Brwinów gmina Brwinów (Oskara Sosnowskiego) (RM0006.413.2021);
  • uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla gminy Brwinów na lata 2021-2030" (RM0006.414.2021);
  • określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (RM0006.415.2021);
  • uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2023 (RM0006.416.2021);
  • przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2021-2026 (RM0006.417.2021).
 6. Rozpatrzenie Stanowiska Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie potępienia aktów wandalizmu w obiektach sakralnych oraz poszanowania przekonań i symboli religijnych.
 7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

XXXIV

pdf

apel

Rozmiar: 283.65 kb
Odsłon : 27
Data dodania: 2021-04-16
pdf

Porządek obrad

Rozmiar: 361.02 kb
Odsłon : 29
Data dodania: 2021-04-16
pdf

RM0006.408.2021

Rozmiar: 371.97 kb
Odsłon : 30
Data dodania: 2021-04-16
pdf

RM0006.411.2021

Rozmiar: 386.62 kb
Odsłon : 30
Data dodania: 2021-04-16
pdf

RM0006.412.2021

Rozmiar: 200.89 kb
Odsłon : 19
Data dodania: 2021-04-16
pdf

RM0006.410.2021

Rozmiar: 835.74 kb
Odsłon : 59
Data dodania: 2021-04-16
pdf

RM0006.409.2021

Rozmiar: 330.75 kb
Odsłon : 25
Data dodania: 2021-04-16
pdf

RM0006.413.2021

Rozmiar: 392.65 kb
Odsłon : 23
Data dodania: 2021-04-16
pdf

RM0006.414.2021

Rozmiar: 116.62 kb
Odsłon : 24
Data dodania: 2021-04-16
pdf

RM0006.414.2021 - zał

Rozmiar: 2.71 mb
Odsłon : 25
Data dodania: 2021-04-16
pdf

RM0006.415.2021

Rozmiar: 241.33 kb
Odsłon : 24
Data dodania: 2021-04-16
pdf

RM0006.416.2021 - zał

Rozmiar: 2.45 mb
Odsłon : 19
Data dodania: 2021-04-16
pdf

RM0006.416.2021

Rozmiar: 87.96 kb
Odsłon : 19
Data dodania: 2021-04-16
pdf

RM0006.417.2021 - zał

Rozmiar: 4.60 mb
Odsłon : 29
Data dodania: 2021-04-16
pdf

RM0006.417.2021

Rozmiar: 104.59 kb
Odsłon : 19
Data dodania: 2021-04-16
pdf

RM0006.418.2021 - objaśnienie

Rozmiar: 750.62 kb
Odsłon : 25
Data dodania: 2021-04-16
pdf

RM0006.418.2021

Rozmiar: 124.23 kb
Odsłon : 19
Data dodania: 2021-04-16
pdf

RM0006.418.2021 - zał1

Rozmiar: 681.66 kb
Odsłon : 19
Data dodania: 2021-04-16
pdf

RM0006.419.2021 - zał1

Rozmiar: 77.00 kb
Odsłon : 23
Data dodania: 2021-04-16
pdf

RM0006.418.2021 - zał2

Rozmiar: 782.71 kb
Odsłon : 19
Data dodania: 2021-04-16
pdf

RM0006.419.2021 - zał2

Rozmiar: 87.80 kb
Odsłon : 23
Data dodania: 2021-04-16
pdf

RM0006.419.2021 - zał3

Rozmiar: 773.62 kb
Odsłon : 46
Data dodania: 2021-04-16
pdf

RM0006.419.2021 - zał4

Rozmiar: 97.99 kb
Odsłon : 20
Data dodania: 2021-04-16
pdf

RM0006.419.2021

Rozmiar: 145.18 kb
Odsłon : 19
Data dodania: 2021-04-16