Posiedzenie Komisji Inwentaryzacji Mienia Komunalnego odbędzie się 20 kwietnia 2021 r. o godz. 08.15, w sali konferencyjnej przy ulicy Turystycznej 4, w Brwinowie.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektów sporządzonych spisów oraz kart inwentaryzacyjnych nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji

Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego

/ - / Rafał Wysocki