Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 19 kwietnia 2021 r. o godz. 18:00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Informacja na temat planów rozwoju placówek oświatowych w Gminie Brwinów.
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia

 

 

 

Przewodnicząca

Komisji Kultury, Oświaty i Sportu

     Rady Miejskiej w Brwinowie

       /-/  Małgorzata Kucharska