Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 31 marca 2021 roku o godz. 18.00 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
  3. Powołanie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli przewidzianych w planie pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2021
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski
  5. Zamknięcie posiedzenia komisji

 

 

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

 

/-/ Maciej Żukowski