XXXIII sesja Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w zdalnym trybie obradowania, w dniu 25 marca 2021 roku (czwartek) o godz. 17:00.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 4. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały nr XV.152.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2020 – 2028 (RM.0006.400.2021);
  • zmian w uchwale budżetowej nr XV.153.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 21 grudnia 2020 r. (RM.0006.401.2021);
  • uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla gminy Brwinów na lata  2021-2030" (RM0006.396.2021);
  • zmieniająca uchwałę Nr LVIII.518.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Brwinów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (RM0006.391.2021);
  • upoważnienia Burmistrza Gminy Brwinów do złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej w naborze wniosków ogłoszonym w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021"
   ze środków budżetu województwa mazowieckiego (RM0006.390.2021);
  • udzielenia powiatowi pruszkowskiemu w 2022 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego - rozbudowy drogi powiatowej
   nr 3107W ul. Pruszkowskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Kanie w gminie Brwinów na odcinku od miejscowości Strzeniówka w gminie Nadarzyn do miejscowości Granica w gminie Michałowice (RM0006.389.2021);
  • udzielenia województwu mazowieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wypłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego - rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 720
   Natalińskiej na odcinku od km 14+ 431 do km 14+ 542 w Otrębusach na terenie gminy Brwinów (RM0006.394.2021);
  • zgody na nabycie przez gminę Brwinów od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonej w miejscowości Kanie
   Brwinów (RM0006.392.2021);
  • nabycia przez gminę Brwinów prawa użytkowania wieczystego działek położonych w miejscowości Kanie od Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Budowlanego "DOMEX-BIS" Sp. z o.o. (RM0006.393.2021);
  • wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Brwinów od Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonej
   w miejscowości Parzniew gmina Brwinów (RM0006.395.2021);
  • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia najmu garażu położonego przy ul. Szkolnej 39 w Żółwinie (RM0006.388.2021);
  • udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gminy Nadarzyn
   z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 na odc. Od km 14+490 do km 18+742 - koncepcja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 na odc. od skrzyżowania z ul. Piaseckiego w Otrębusach do skrzyżowania z ul. Plantową
   w Nadarzynie wraz z przebudową skrzyżowania z drogami gminnymi ul. Jeżynową w Strzeniówce oraz ul. Anny Marii i ul. Nadarzyńską w Otrębusach" (RM0006.397.2021);
  • wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.1 E- usługi - Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania
   z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RM0006.398.2021);
  • zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brwinów (RM0006.399.2021);
  • przekazania petycji (RM0006.387.2021);
 1. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

 

Sławomir Rakowiecki.

XXXIII sesja Rady Miejskiej

pdf

Porządek XXXIII sesji

Rozmiar: 126.90 kb
Odsłon : 15
Data dodania: 2021-03-18
pdf

RM0006.387.2021 - anonimizacja

Rozmiar: 65.88 kb
Odsłon : 20
Data dodania: 2021-03-18
pdf

RM0006.389.2021

Rozmiar: 124.09 kb
Odsłon : 36
Data dodania: 2021-03-18
pdf

RM0006.388.2021

Rozmiar: 82.81 kb
Odsłon : 19
Data dodania: 2021-03-18
pdf

RM0006.390.2021

Rozmiar: 115.61 kb
Odsłon : 17
Data dodania: 2021-03-18
pdf

RM0006.392.2021

Rozmiar: 258.59 kb
Odsłon : 19
Data dodania: 2021-03-18
pdf

RM0006.394.2021

Rozmiar: 105.27 kb
Odsłon : 14
Data dodania: 2021-03-18
pdf

RM0006.391.2021

Rozmiar: 147.65 kb
Odsłon : 16
Data dodania: 2021-03-18
pdf

RM0006.393.2021

Rozmiar: 260.14 kb
Odsłon : 17
Data dodania: 2021-03-18
pdf

RM0006.396.2021 - KRiŚ

Rozmiar: 108.76 kb
Odsłon : 19
Data dodania: 2021-03-18
pdf

RM0006.395.2021

Rozmiar: 201.60 kb
Odsłon : 17
Data dodania: 2021-03-18
pdf

RM0006.398.2021

Rozmiar: 122.97 kb
Odsłon : 16
Data dodania: 2021-03-18
pdf

RM0006.397.2021

Rozmiar: 112.56 kb
Odsłon : 15
Data dodania: 2021-03-18
pdf

RM0006.399.2021

Rozmiar: 246.76 kb
Odsłon : 20
Data dodania: 2021-03-18
pdf

RM0006.396.2021 - zał 1

Rozmiar: 2.64 mb
Odsłon : 18
Data dodania: 2021-03-18
pdf

RM0006.400.2021 - zał 1

Rozmiar: 718.29 kb
Odsłon : 13
Data dodania: 2021-03-18
pdf

RM0006.400.2021 - zał 2

Rozmiar: 827.57 kb
Odsłon : 19
Data dodania: 2021-03-18
pdf

RM0006.401.2021

Rozmiar: 1.67 mb
Odsłon : 16
Data dodania: 2021-03-18
pdf

RM0006.400.2021

Rozmiar: 871.27 kb
Odsłon : 17
Data dodania: 2021-03-18