Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 9 marca 2021 r. o godz. 17.30 przy ulicy Turystycznej 4, w Brwinowie.


Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.Sprawy bieżące - rozpatrzenie protestu mieszkańców ul. Świerkowej, Lipowej, Jesionowej z Otrębus.

4.Sprawy wniesione i wolne wnioski.

5.Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

 

   Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji

/-/ Zbigniew Kurządkowski