Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się 1 marca 2021 r. o godz. 17.30 przy ulicy Grodziskiej 12 w Brwinowie, pok. nr 5.


Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Sprawy bieżące - rozpatrzenie petycji mieszkańców ul. Nadarzyńskiej z Otrębus.
4.Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.Zamknięcie posiedzenia Komisji.

   Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji

/-/ Zbigniew Kurządkowski