Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 23 lutego 2021 roku o godz. 16.00 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.


Porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3. Omówienie spraw związanych z bieżącymi kontrolami
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski
5. Zamknięcie posiedzenia komisji

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

/-/ Maciej Żukowski