Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska odbędzie się 23 lutego 2021 r. o godz. 18:00 w trybie zdalnym.

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Zapoznanie się z bieżącymi działaniami spółki wodnej i jej planami na rok 2021.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa i Środowiska

/-/ Aldona Górniak