Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 27 stycznia 2021 roku o godz. 18.00 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2020
4. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2021 roku
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski
6. Zamknięcie posiedzenia komisji

 

 

 

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

/-/ Maciej Żukowski