Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) zwołuję XXXI sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w zdalnym trybie obradowania, w dniu 21 stycznia 2021 roku (czwartek) o godz. 17:00.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 4. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brwinów (RM0006.348.2021);
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Moszna-Parcela i Moszna-Wieś oraz we wsi Krosna-Wieś, gm. Brwinów (RM0006.355.2021);
  • utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otrębusach (RM0006.347.2021);
  • przekształcenia oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Żółwinie w Przedszkole w Żółwinie oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żółwinie (RM0006.346.2021);
  • zaliczenia ul. Świtu położonej w miejscowości Koszajec gm. Brwinów do kategorii dróg gminnych (RM0006.354.2021);
  • zmiany uchwały Nr XXX.324.2020 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia
   21 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brwinów na lata 2021-2028 (RM0006.362.2021);
  • zmian w uchwale budżetowej Nr XXX.325.2020 Rady Miejskiej w Brwinowie
   z dnia 21 grudnia 2020 r. (RM0006.363.2021);
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu i zaciągnięcie zobowiązania (RM0006.360.2021);
  • udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi DW 720 od Domu Pomocy Społecznej w Czubinie w kierunku wiaduktu A2 w Biskupicach
   (km 4+799 do 7+671) w zakresie budowy ścieżki rowerowej, pieszo-rowerowej
   i chodnika oraz przebudowy drogi DW 720 (km 7+671 do 8+151) polegająca na budowie ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej (RM0006.349.2021);
  • udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 719
   na odcinku od km 25+300 do km 25+440 w miejscowości Kanie oraz Otrębusy, gmina Brwinów (RM0006.358.2021);
 • udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 719
  na odcinku od km 27+570 do km 27+730 w Brwinowie (RM0006.356.2021);
 • udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 719
  na odcinku od km 27+801,80 do km 28+051,80 na terenie gminy Brwinów (RM0006.350.2021);
 • udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 701
  na odcinku od km 4+340 do km 4+661 wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 3111W w Domaniewie i Domaniewku, Gmina Brwinów, powiat pruszkowski (RM0006.353.2021);
 • udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 719
  Warszawskiej od km 25+570 do km 25+974 oraz drogi wojewódzkiej nr 720
  ul. Natalińskiej od km 13+527,12 do km 13+768,55 w miejscowości Otrębusy (RM0006.352.2021);
 • w sprawie przyjęcia przez Gminę Brwinów zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 701 - ul. Baśniową w Domaniewku i ulicy bez nazwy w Gołaszewie (RM0006.364.2021);
 • w sprawie przyjęcia przez Gminę Brwinów zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 720 - ul. Natalińską w Otrębusach (RM0006.365.2021);
 • udzielenia Województwu Mazowieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wypłatę odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego - rozbudowa DW nr 719 na odcinku
  od km 27+570 do km 27+730 w Brwinowie (RM0006.357.2021);
 • udzielenia Województwu Mazowieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wypłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego - rozbudowa DW nr 719 na odcinku
  od km 27+801,80 do 28+051,80 na terenie gminy Brwinów (RM0006.359.2021);
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Pruszkowskim dotyczącego udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Brwinów na rzecz Powiatu Pruszkowskiego (RM0006.361.2021);
 • udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu w zakresie finansowania przez Gminę Brwinów kosztów nadzorów autorskich pełnionych podczas realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich w oparciu o dokumentację projektową opracowana przez Gminę Brwinów (RM0006.351.2021).
 1. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie


Sławomir Rakowiecki

31sesja

pdf

RM0006.346.2021

Rozmiar: 1.65 mb
Odsłon : 9
Data dodania: 2021-01-15
pdf

RM0006.347.2021

Rozmiar: 329.88 kb
Odsłon : 12
Data dodania: 2021-01-15
pdf

RM0006.348.2021

Rozmiar: 124.92 kb
Odsłon : 9
Data dodania: 2021-01-15
pdf

RM0006.350.2021

Rozmiar: 186.72 kb
Odsłon : 9
Data dodania: 2021-01-15
pdf

RM0006.349.2021

Rozmiar: 106.93 kb
Odsłon : 7
Data dodania: 2021-01-15
pdf

RM0006.353.2021

Rozmiar: 131.43 kb
Odsłon : 6
Data dodania: 2021-01-15
pdf

RM0006.352.2021

Rozmiar: 192.47 kb
Odsłon : 6
Data dodania: 2021-01-15
pdf

RM0006.351.2021

Rozmiar: 124.42 kb
Odsłon : 4
Data dodania: 2021-01-15
pdf

RM0006.354.2021

Rozmiar: 251.98 kb
Odsłon : 9
Data dodania: 2021-01-15
pdf

RM0006.355.2021

Rozmiar: 528.63 kb
Odsłon : 18
Data dodania: 2021-01-15
pdf

RM0006.356.2021

Rozmiar: 121.95 kb
Odsłon : 4
Data dodania: 2021-01-15
pdf

RM0006.357.2021

Rozmiar: 124.06 kb
Odsłon : 7
Data dodania: 2021-01-15
pdf

RM0006.358.2021

Rozmiar: 121.42 kb
Odsłon : 6
Data dodania: 2021-01-15
pdf

RM0006.359.2021

Rozmiar: 120.68 kb
Odsłon : 2
Data dodania: 2021-01-15
pdf

RM0006.360.2021

Rozmiar: 104.85 kb
Odsłon : 4
Data dodania: 2021-01-15
pdf

RM0006.361.2021

Rozmiar: 135.71 kb
Odsłon : 9
Data dodania: 2021-01-15
pdf

RM0006.362.2021 - objaśnienia

Rozmiar: 538.29 kb
Odsłon : 6
Data dodania: 2021-01-15
pdf

RM0006.362.2021 - zał 1

Rozmiar: 705.93 kb
Odsłon : 7
Data dodania: 2021-01-15
pdf

RM0006.362.2021 - zał 2

Rozmiar: 764.60 kb
Odsłon : 9
Data dodania: 2021-01-15
pdf

RM0006.362.2021

Rozmiar: 183.90 kb
Odsłon : 6
Data dodania: 2021-01-15
pdf

RM0006.363.2021 - zał 1

Rozmiar: 51.76 kb
Odsłon : 8
Data dodania: 2021-01-15
pdf

RM0006.363.2021 - zał 2

Rozmiar: 691.44 kb
Odsłon : 9
Data dodania: 2021-01-15
pdf

RM0006.363.2021 - zał 3

Rozmiar: 124.77 kb
Odsłon : 6
Data dodania: 2021-01-15
pdf

RM0006.363.2021

Rozmiar: 136.04 kb
Odsłon : 6
Data dodania: 2021-01-15
pdf

RM0006.364.2021

Rozmiar: 96.02 kb
Odsłon : 5
Data dodania: 2021-01-15
pdf

RM0006.365.2021

Rozmiar: 91.89 kb
Odsłon : 10
Data dodania: 2021-01-15