Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 14 grudnia 2020 r. o godz. 18.30 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3. Omówienie spraw związanych z bieżącymi kontrolami prowadzonymi przez komisję.
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski
5. Zamknięcie posiedzenia

 

 

 

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

 

/-/ Maciej Żukowski