Posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów odbędzie się w dniu 9 grudnia 2020 r. o godz. 18.00 w formie zdalnej.
Porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Brwinów na rok 2021.
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.    Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Inwestycji, Gospodarki 
     Komunalnej  i Finansów 

/-/ Grzegorz Matysiak