Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Środowiska, odbędzie się 24 listopada 2020 r. o godzinie 18:00 w trybie zdalnym.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa i Środowiska

/-/ Aldona Górniak