Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) zwołuję XXIX sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VIII kadencji, która odbędzie się w zdalnym trybie obradowania, w dniu 26 listopada 2020 roku (czwartek) o godz. 17:00.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie.
 4. Rozpatrzenie uchwał w sprawie:
  • zmiany uchwały Nr XV.152.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia
   19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brwinów na lata 2020-2028 (RM0006.332.2020);
  • zmian w uchwale budżetowej Nr XV.153.2019 Rady Miejskiej w Brwinowie
   z dnia 19 grudnia 2019 r. (RM0006.333.2020);
  • wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Brwinów (RM0006.331.2020);
  • wyznaczenia Aglomeracji Brwinów (RM0006.329.2020);
  • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok (RM0006.325.2020);
  • obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę przy obliczaniu podatku rolnego w 2021 roku (RM0006.326.2020);
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Żółwin, gm. Brwinów (RM0006.330.2020);
  • udzielenia Powiatowi Pruszkowskiemu w 2020 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej (RM0006.334.2020);
  • wyrażenia opinii dotyczącej podziału na obręby i zmiany ich granic na obszarze włączanym w granice miasta Brwinowa z dniem 1 stycznia 2021 roku (RM0006.335.2020).
 5. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Brwinowie.
 6. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Brwinowie.
 7. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Brwinowie.
 8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie


Sławomir Rakowiecki

SesjaXXIX

pdf

Protokół nr XXVIII

Rozmiar: 607.19 kb
Odsłon : 33
Data dodania: 2020-11-20
pdf

RM0006.326.2020 - KRiŚ

Rozmiar: 154.89 kb
Odsłon : 53
Data dodania: 2020-11-20
pdf

RM0006.325.2020 - KIGKiF

Rozmiar: 284.13 kb
Odsłon : 55
Data dodania: 2020-11-20
pdf

RM0006.329.2020 - KIGKiF

Rozmiar: 124.97 kb
Odsłon : 59
Data dodania: 2020-11-20
pdf

Protokół nr XXVII

Rozmiar: 545.06 kb
Odsłon : 34
Data dodania: 2020-11-20
pdf

RM0006.329.2020 - zał 1

Rozmiar: 348.37 kb
Odsłon : 50
Data dodania: 2020-11-20
pdf

Protokół nr XXVI

Rozmiar: 544.55 kb
Odsłon : 29
Data dodania: 2020-11-20
pdf

RM0006.331.2020 - KIGKiF

Rozmiar: 153.92 kb
Odsłon : 41
Data dodania: 2020-11-20
pdf

RM0006.333.2020 - zał 2

Rozmiar: 111.25 kb
Odsłon : 38
Data dodania: 2020-11-20
pdf

RM0006.334.2020 - KIGKiF

Rozmiar: 91.14 kb
Odsłon : 42
Data dodania: 2020-11-20
pdf

RM0006.333.2020 - zał 1

Rozmiar: 178.26 kb
Odsłon : 37
Data dodania: 2020-11-20
pdf

RM0006.330.2020 - KIGKiF

Rozmiar: 381.02 kb
Odsłon : 46
Data dodania: 2020-11-20
pdf

RM0006.335.2020 - KIGKiF

Rozmiar: 110.77 kb
Odsłon : 66
Data dodania: 2020-11-20
pdf

RM0006.333.2020 - zał 5

Rozmiar: 163.99 kb
Odsłon : 42
Data dodania: 2020-11-20
pdf

RM0006.333.2020 - zał 4

Rozmiar: 110.49 kb
Odsłon : 44
Data dodania: 2020-11-20
pdf

RM0006.329.2020 - zał 2

Rozmiar: 1.78 mb
Odsłon : 41
Data dodania: 2020-11-20
pdf

RM0006.332.2020 - zał 1

Rozmiar: 705.35 kb
Odsłon : 38
Data dodania: 2020-11-20
pdf

RM0006.332.2020 - KIGKiF

Rozmiar: 274.25 kb
Odsłon : 46
Data dodania: 2020-11-20
pdf

RM0006.332.2020 - objaśnienia

Rozmiar: 1.00 mb
Odsłon : 51
Data dodania: 2020-11-20
pdf

RM0006.335.2020 - zał

Rozmiar: 195.29 kb
Odsłon : 49
Data dodania: 2020-11-20
pdf

RM0006.332.2020 - zał 2

Rozmiar: 852.02 kb
Odsłon : 36
Data dodania: 2020-11-20
pdf

RM0006.333.2020 - zał 3

Rozmiar: 840.22 kb
Odsłon : 46
Data dodania: 2020-11-20
pdf

RM0006.333.2020 - KIGKiF

Rozmiar: 335.56 kb
Odsłon : 39
Data dodania: 2020-11-20
pdf

RM0006.333.2020 - zał 6

Rozmiar: 403.66 kb
Odsłon : 34
Data dodania: 2020-11-20
pdf

RM0006.331.2020 - załacznik mapowy

Rozmiar: 4.46 mb
Odsłon : 42
Data dodania: 2020-11-20
pdf

RM0006.331.2020 - proponowany obszar SSR

Rozmiar: 4.63 mb
Odsłon : 62
Data dodania: 2020-11-20
pdf

RM0006.331.2020 - Diagnoza

Rozmiar: 3.39 mb
Odsłon : 114
Data dodania: 2020-11-20